Členství

Členem Asociace může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo provozovatelem devíti či více jamkového golfového hřiště odpovídajícího normě USGA pro úpravu všech hendikepů, která souhlasí a jedná v souladu se Stanovami AGH.

Všichni členové se účastní setkání členů Asociace a valných hromad Asociace. Svými názory ovlivňují činnost a chod Asociace.

Vzhledem ke členství AGH v Evropské asociaci majitelů golfových hřišť (EGCOA) mají všichni členové možnost čerpat poznatky a informace z této organizace.